Στις φωτογραφίες που  έστειλε αναγνώστης μας, φαίνεται το πρόβλημα που δημιουργείται λόγο ελλιπής οδοσήμανσης στη συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου με Καραολή Δημητρίου.

Πολλοί οδηγοί νομίζουν ότι η οδός Μ.Αλεξάνδρου γίνεται μονόδρομος με αποτέλεσμα να εισέρχονται στο αντίθετο ρεύμα με συνέπεια τη δημιουργία προβλήματος στα αυτοκίνητα που θέλουν να εισέλθουν από την Καραολή Δημητρίου.

Πρέπει άμεσα οι υπεύθυνοι να προβούν στις ανάλογες ενέργειες προκειμένου να λυθεί το χρόνιο αυτό πρόβλημα.